Một số loại câu hỏi TNKQ thường gặp

@Hệ Thống Về nguyên tắc, đối với người có kinh nghiệm thì bất kỳ một nội dung nào cần kiểm tra, đánh giá đều có thể được thể hiện vào một câu hỏi trắc nghiệm theo một loại câu

          Trong trắc nghiệm khách quan có nhiều loại câu hỏi khác nhau, mỗi loại có các đặc điểm riêng, dưới đây là một số loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan thường gặp:
          - Loại câu hỏi ghép đôi: là loại câu hỏi bao gồm một câu dẫn và hai cột, một cột câu dẫn và một cột câu trả lời, khi trả lời thí sinh phải ghép đúng câu dẫn với câu trả lời sao cho thích hợp. Thông thường người ra câu hỏi loại này sẽ cho chênh lệch về số lượng câu dẫn và câu trả lời vì khi bằng nhau thì hai câu cuối cùng sẽ mặc nhiên ghép đúng mà không cần phải lựa chọn.
          - Loại câu hỏi nhiều lựa chọn: là loại câu hỏi bao gồm có một câu dẫn, nêu vấn đề, cung cấp thông tin cần thiết và các phương án để chọn. Loại câu hỏi này thông thường có 4 hoặc 5 phương án, được đánh dấu là A, B, C, D, E,...Trong đó có duy nhất một phương án đúng, các phương án khác có nội dung có nét gần giống với phương án đúng được đưa vào có tác dụng gây nhiễu. Thí sinh mà không nắm vững kiến thức thì khi lựa chọn trong tất cả các phương án sẽ không thể phân biệt được đâu là phương án đúng, đâu là phương án nhiễu.
          - Loại câu hỏi đúng- sai: là loại câu hỏi bao gồm một câu nội dung hay một nhận định nào đó và hai đáp án là “ đúng” và  “sai”. Khi trả lời, thí sinh phải lựa chọn một trong hai phương án để xác định nội dung hay nhận định đó là đúng hay sai.
          - Loại câu hỏi điền khuyết: là loại câu hỏi bao gồm một nội dung hoặc một mệnh đề chưa hoàn chỉnh (có chỗ trống để điền nội dung). Khi trả lời, thí sinh phải tự nghĩ ra nội dung thích hợp để điền vào chỗ trống.
          Trong các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã nêu, loại câu hỏi nhiều lựa chọn và loại câu hỏi đúng – sai là loại câu hỏi có câu trả lời đơn giản nhất. Xác xuất để thí sinh chọn đúng phương án của câu hỏi đúng – sai là 50%, tỷ lệ thí sinh chọn đúng phương án trong câu hỏi nhiều đáp án: VD có 4 phương án là 25%, 5 phương án là 20%...Do đó thường được sử dụng trong các đề thi, vì có cấu trúc đơn giản, dễ xây dựng đề thi, dễ chấm điểm. Về nguyên tắc, đối với người có kinh nghiệm thì bất kỳ một nội dung nào cần kiểm tra, đánh giá đều có thể được thể hiện vào một câu hỏi trắc nghiệm theo một loại câu hỏi nào đó. Vì thế đối với tất cả các môn học thì đều có thể xây dựng được các câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, do đặc thù của từng môn học mà việc soạn câu hỏi câu hỏi trắc nghiệm cho từng môn đòi hỏi sự môn học này khó dễ hơn môn học kia.
12418 lượt xem | 07/07/19 - 09:09:50
Bình Luận
Thêm bình luận
Bình luận mới nhất
Các tin liên quan
Một số loại câu hỏi TNKQ thường gặp

@Admin: Hệ Thống Về nguyên tắc, đối với người có kinh nghiệm thì bất kỳ một nội dung nào cần kiểm tra, đánh giá đều có thể được thể hiện vào một câu hỏi trắc nghiệm theo một loại câu

12419 | 0 | 07/07/19
Câu hỏi nhiều lựa chọn

@Admin: Hệ Thống  Thực tế, mỗi một dạng đề kiểm tra, đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan sẽ có ưu, nhược điểm nhất định. Để xây dựng bộ đề trắc nghiệm yêu cầu người ra đề cần có kỹ năng

51033 | 0 | 08/07/19
LOẠI CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG hoặc SAI

@Admin: Hệ Thống Với đặc trưng của phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan yêu cầu người học phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo các phương án trả lời có sẵn

11626 | 0 | 08/07/19
E-learning là gì Cách thức xây dựng E-learning

@Admin: Hệ Thống E-learning (electronic learning) là một loại hình đào tạo hướng tới thực hiện tốt mục tiêu học tập, trong đó có sự tương tác trực tiếp giữa người dạy với người học cũng như cộng đồng...

11773 | 0 | 08/07/19
Cách để đánh giá KQ học tập của học sinh

@Admin: Hệ Thống Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, hệ thống e-learning có các đề thi một cách ngẫu nhiên dựa vào các thông tin mà người dùng đã đưa vào: các phần thi,

124912 | 0 | 07/07/19
Trắc nghiệm khách quan là gì ?

@Admin: Hệ Thống Trắc nghiệm theo nghĩa rộng là một phép lượng giá cụ thể mức độ khả năng thể hiện hành vi trong lĩnh vực nào đó của một người cụ thể nào đó.

189348 | 0 | 04/07/19