Dịch Vụ Ngân Hàng
CIC là gì? Chức năng của nó như thế nào?

@Admin: Hệ thống 2 CIC là viết tắt của từ Credit Information Center hay còn gọi là Trung tâm Thông Tin Tín Dụng. CIC là tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tổ chức này có chức năng thu nhận,

50622 | 0 | 05/07/19