BIG DATA
Ứng dụng Big Data trong hoạt động marketing

@Admin: Hệ Thống Big Data là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp làm kinh doanh, nhưng họ cần phải chú ý hơn đến cách nhìn nhận của mình về Big Data và công dụng, đặc biệt là bộ phận marketing.

5 | 0 | 16/06/19
BIG DATA TRONG ỨNG DỤNG VÀ CUỘC SỐNG

@Admin: Hệ Thống Những mô hình kinh doanh mới dựa trên Big Data đang được hình thành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp tận dụng dữ liệu. Đây cũng là xu thế tất yếu trong tương lai không xa với doanh nghiệp Việt Nam.

10 | 0 | 16/06/19
Big Data Tiềm năng ứng dụng trên mọi lĩnh vực

@Admin: Hệ Thống Là một khái niệm không còn xa lạ trong lĩnh vực công nghệ, Big Data đang được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: Bán lẻ, Marketing, Giáo dục, Quản trị….Có thể lấy ví dụ từ bán lẻ

25 | 0 | 16/06/19
BigData chiếm vai trò quan trọng trong LVNH

@Admin: Hệ Thống Cụ thể, Big Data đang có vai trò lớn trong lĩnh vực ngân hàng với các ứng dụng cụ thể như: phân tích, phân loại sự hài lòng và hành vi khách hàng; phân tích phát hiện và cảnh báo

817 | 0 | 13/06/19
Big Data: Cơ hội và thách thức với ngân hàng

@Admin: Hệ Thống Khai thác Big Data là cần thiết và trở thành xu hướng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động này có thể tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh.

818 | 0 | 13/06/19
Big Data và ứng dụng trong Marketing

@Admin: Hệ Thống Trong mỗi giây như thế lại có đến khoảng 600 triệu vụ va chạm giữa các hạt vật chất diễn ra, nhưng sau khi chọn lọc lại từ khoảng 99,999%

11570 | 0 | 11/06/19
Big Data là gì? Định nghĩa & phân tích

@Admin: Hệ Thống Vậy Big Data là gì, sử dụng nó trong những trường nào? Các bạn hãy cùng GHD Share đi tìm hiểu những nội dung này nha.

11367 | 0 | 11/06/19